NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » delete » sslcert

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete sslcert ? Format: delete sslcert [ipport=]:port> Parametre: Tag Værdi ipport - Den IPv4- eller IPv6-adresse og -port, som SSL- certifikatbindingerne slettes for. Kommentarer: Sletter SSL-servercertifikatbindinger og tilsvarende klient- certifikatpolitikker for en IP-adresse og port. Eksempler: delete sslcert ipport=1.1.1.1:443 delete sslcert ipport=0.0.0.0:443 delete sslcert ipport=[::]:443

NETSH / HTTP / DELETE / SSLCERT

netsh http delete sslcert - Windows Seven - Kommandoer Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port. / Windows Seven
netsh, http, delete, sslcert, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
netsh firewall add
Tilf?jer firewall-konfiguration.
netsh netio help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache smb show latency
Angiver indstillinger for SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset hash
Nulstiller hashkonfiguration.
netsh advfirewall show allprofiles
Viser egenskaber for alle profiler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete/sslcert.htm
0.093

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

What is a plotter?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Preview the PDF output file!

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /