NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete cache - Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache. delete iplisten - Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. delete sslcert - Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port. delete timeout - Sletter en global timeoutværdi. delete urlacl - Sletter en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / DELETE

netsh http delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel. / Windows Seven
netsh, http, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
netsh mbn show connection
Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete.htm

0.031

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Was ist ein RSS-Feed. Brauch ich sowas überhaupt ?

 /