NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete cache - Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache. delete iplisten - Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. delete sslcert - Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port. delete timeout - Sletter en global timeoutværdi. delete urlacl - Sletter en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / DELETE

netsh http delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel. / Windows Seven
netsh, http, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
netsh mbn show connection
Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall dump
Viser et konfigurationsscript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete.htm

0.046

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Deaktivieren der Vorschau in der Taskleiste von Windows 10, aber wie?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /