NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete cache - Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache. delete iplisten - Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. delete sslcert - Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port. delete timeout - Sletter en global timeoutværdi. delete urlacl - Sletter en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / DELETE

netsh http delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel. / Windows Seven
netsh, http, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
netsh mbn show connection
Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall dump
Viser et konfigurationsscript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete.htm
0.093

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Wie startet man bei Windows die Dienstprogramme neu?

 /

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /