netsh nap client rename - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Omd?ber konfigurationen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm
0.202
14346

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), can I?

 /

What is a Trial version?

 /

Kann man mit "FingerWeg " auch Windows Komponenten wie Outlook, Messenger, Mediaplayer usw. restlos entfernen ?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Can I customize the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

Can I find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Windows-10 Sonder-Zeichen Tool starten! 

 /

The stop-clock does not display hours?

 /