NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm

0.077

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows-7 ändern?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

In Windows-8.1 alle Benutzer Desktop-Pfad bearbeiten (öffnen, anpassen)!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /