netsh nap client rename - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til. rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME

netsh nap client rename - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delteWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Omd?ber konfigurationen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename.htm
0.281
14346

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Schrift und Darstellungs-Probleme unter Windows 8.1 beheben!

 /

Alle Sticky Notes auf einmal wieder sichtbar werden lassen!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows, kein Belag zu finden?

 /

Can I add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

WinScan2PDF und Twain!

 /

Can I see the Folder network access under Windows 10?

 /