NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » rename » trustedservergroup

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client rename trustedservergroup ? rename trustedservergroup [ name = ] name [ newname = ] newname Omdøber en servergruppe, der er tillid til. name - Angiver det nuværende navn på den servergruppe, der er tillid til (obligatorisk). newname - Angiver det nye navn på den servergruppe, der er tillid til (obligatorisk). Eksempel: rename trustedservergroup name = "group1" newname = "group2"

NETSH / NAP / CLIENT / RENAME / TRUSTEDSERVERGROUP

netsh nap client rename trustedservergroup - Windows Seven - Kommandoer Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til. / Windows Seven
netsh, nap, client, rename, trustedservergroup, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
netsh branchcache smb help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set global
Angiver de globale egenskaber.
netsh mbn show pin
Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/rename/trustedservergroup.htm

0.046

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Wie benutzt man die Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /