NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client reset ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: reset configuration - Nulstiller konfigurationen. reset csp - Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester. reset enforcement - Nulstiller konfiguration af gennemtving. reset hash - Nulstiller hashkonfiguration. reset server - Nulstiller konfiguration af server, der er tillid til. reset tracing - Nulstiller konfiguration af sporing. reset trustedservergroup - Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til. reset userinterface - Nulstiller konfiguration af brugergrænsefladen.

NETSH / NAP / CLIENT / RESET

netsh nap client reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http add cacheparam
Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste
netsh p2p collab contact help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge uninstall
Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh nap client set server
Angiver konfiguration af server, der er tillid til.
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/reset.htm
0.093

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Was ist der Unterschied zwischen Float und Double?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /