NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client reset ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: reset configuration - Nulstiller konfigurationen. reset csp - Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester. reset enforcement - Nulstiller konfiguration af gennemtving. reset hash - Nulstiller hashkonfiguration. reset server - Nulstiller konfiguration af server, der er tillid til. reset tracing - Nulstiller konfiguration af sporing. reset trustedservergroup - Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til. reset userinterface - Nulstiller konfiguration af brugergrænsefladen.

NETSH / NAP / CLIENT / RESET

netsh nap client reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller konfigurationen. / Windows Seven
netsh, nap, client, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http add cacheparam
Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste
netsh p2p collab contact help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge uninstall
Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh nap client set server
Angiver konfiguration af server, der er tillid til.
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/reset.htm
0.061

Remove an update from Windows 10, how to?

 /

Tastaturgeschwindigkeit bei Windows 8.1/8 erhöhen oder verringern!

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it does not do so!

 /