netsh branchcache exportkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.233
16809

Where is the WordPad in Windows 10, can I open the writer?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Unterschied Tastenkombination und Tastenkürzel?

 /

Windows 10: shell:fonts!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Kostenloses Schreibprogramm für Windows 10!

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /