NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.156

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /