NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.124
16809

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

Warum haben die LCD´s defekte Punkte, (Reparatur, Garantie, Software)?

 /

Print directory size on all MS Windows OS!

 /

Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and directorys for MS Windows OS. 

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /

How can I test another partition or drive!

 /

Festplattenspeicherplatz Auswertung Exportieren nach Excel, CSV, HTML, ...!

 /