NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.14
16809

Schreiben Sie kurze Einladungen oder Berichte unter Windows 10/11!

 /

Login Hintergrund klar oder verschwommen unter Windows 11/10!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Reduce waiting time when shut down the Windows 11, 10, .. etc.!

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Ich habe gesehen, dass es einen Download gibt für windows xp boot.ini repair.

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Wie beende ich die Desktop Uhr, (Aero Clock)?

 /

The view settings or adjustments are lost, are they incorrect?

 /