netsh branchcache exportkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.234
16809

Gibt es Einschränkungen bei der Dateigröße von nicht komprimierbaren Dateien?

 /

Can I see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Wo ist die Sidebar in Windows-7 versteckt, gibt es überhaupt eine?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Can I uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Das Ändern der Einstellungen für Netzbetrieb und Ruhezustand anpassen!

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

Bei der Windows Desktop Aero Uhr den Sekunden Zeiger ausblenden, wie?

 /