NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.155
16809

The device failed the performance test - Samsung?

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

Command to assign local folders as network drives with drive letters!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Can I continue to use my mouse cursor hiding tool on MS Windows 11!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /

Group policy update on Windows 11, 10, ... command line!

 /

Windows-10/11 neue versteckte Funktionen!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Why administrative rights to prevent sleep mode, standby?

 /

What does MSAA 2,3,4, ... mean in the benchmark for Windows?

 /