NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY

netsh branchcache exportkey - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows Seven
netsh, branchcache, exportkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.218
16809

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Die silberne Aero Uhr für Windows-Desktops für alle Betriebssysteme!

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, can I?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /