netsh » branchcache » exportkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache exportkey ? Format: exportkey [outputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi outputfile - Stien til mappen og navnet på den fil, nøglen skal eksporteres til passphrase - Et adgangsudtryk, der kræves for at kunne importere nøglen Kommentarer: Brug denne kommando til at eksportere den nøgle, som tjenesten BranchCache bruger til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen kan derefter importeres til en anden computer ved hjælp af kommandoen importkey. Eksempler: exportkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / EXPORTKEY


Quick - Link:
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static show filterlist
Viser oplysninger om filterlister.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEksporterer indholdsoplysningsn?glen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/exportkey.htm
0.062
16809
Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)? How do I create a text file? Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects? Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt! Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)? Delete partition with Diskpart under Windows 11, 10, ... and MS Server! How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word? Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to? Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why? Difference program and application?(0)