NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » currentprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show currentprofile ? Format: show currentprofile Kommentarer: - Denne kommando viser de netværksforbindelser, der er knyttet til de aktive profiler. Eksempler: Viser alle de netværk, der er knyttet til de aktive profiler: netsh advfirewall monitor show currentprofile

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CURRENTPROFILE

netsh advfirewall monitor show currentprofile - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktive profiler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, currentprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/currentprofile.htm

0.093

Change PC name Windows 10!

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /