NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm

0.108

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Windows protected your PC!?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /