NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm
0.061

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Ändern des Start-Verzeichnisses im Windows 10 MS-Explorer (Arbeitsplatz, Computer)!

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /