NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT

netsh mbn disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
netsh wlan show blockednetworks
Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
netsh ipsec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan
?ndringer til 'netsh wlan'-konteksten.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm

0.046

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Alpha-Transparency?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Position der Desktop Symbole speichern?

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Die Eingabeaufforderung cmd.exe erhält nicht alle Befehle zum Einfügen!

 /

Burn a CD or DVD or from a ISO file on Windows-10?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /