netsh » mbn » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn disconnect ? Format: disconnect [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til netværket til mobilbredbånd for den angivne grænseflade. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: disconnect interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / DISCONNECT


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAfbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/disconnect.htm
0.077
16762

Show Message Box if move files to recycle bin om Windows 11 or 10!

Deactivate Windows 10 and 11 Quick Start!

Writing a short busines letter and print on Windows 10 / 11!

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

Im Datei Explorer die Bibliotheken anzeigen unter Windows 11 und 10!(0)