NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » blockednetworks

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show blockednetworks ? Format: show blockednetworks Bemærkninger: Hermed vises den globale indstilling for, om de blokerede netværk på listen over synlige netværk skal vises. Eksempler: show blockednetworks

NETSH / WLAN / SHOW / BLOCKEDNETWORKS

netsh wlan show blockednetworks - Windows Seven - Kommandoer Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold. / Windows Seven
netsh, wlan, show, blockednetworks, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh rpc dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/blockednetworks.htm
0.078

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Was ist ein Sonderzeichen?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Microsoft Office 365 Desktop Verknüpfungen unter Windows 10?

 /