NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. exportkey - Eksporterer indholdsoplysningsnøglen. flush - Rydder indholdet af den lokale cache. help - Viser en liste over kommandoer. importkey - Importerer en ny indholdsoplysningsnøgle. reset - Nulstiller tjenesten BranchCache. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser konfigurationsparametre. smb - Ændringer til 'netsh branchcache smb'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: smb For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRANCHCACHE

netsh branchcache - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh branchcache'-konteksten. / Windows Seven
netsh, branchcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client import
Importerer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh branchcache'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache.htm
0.187
15181

Use the fonts excluding installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

So ändern Sie den Pfad in der Adressleiste oder kopieren diesen!

 /

GetWindowText liest nicht die Spalten zur jeder Zeile in der Listenansicht  aus, warum?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Admin!

 /