netsh branchcache importkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.109
17082

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, can I?

 /

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /