netsh branchcache importkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.218
17082

Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Die Desktop-Notiz ist durchsichtig, ich kann kaum die Schrift erkennen, warum?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Wo finde ich den Download für eine gute Alternative zu Microsofts Office?

 /