NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.156
17082

End programs via the To-Tray menu!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Insert texts and execute commands as administrator and standard user!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Ich möchte kein Wasserzeichen auf meinen verkleinerten Urlaubsfotos!

 /

What is a documents folder?

 /

Alpha-Transparency and Tools?

 /

Status, Temperatur, Zustand der Festplatten überwachen SSD, HHD, ...?

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

Save icon layout and restore it.

 /