NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.281
17082

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

Ordner-Größe, Datei-Anzahl, Ordner-Anzahl ermitteln!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10!

 /

Can I displays all network connections and listening ports?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

What does anonymous calling mean?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /