netsh branchcache importkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.171
17082

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Kann Auto Hide Mouse Cursor Free immer minimiert starten?

 /

Wie entferne ich das Öffnen, Schließen, Auswerfen Tool? (Portable, Installierte)

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, can I?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /