NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » connection

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show connection ? Format: show connection [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show connection interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / CONNECTION

netsh mbn show connection - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, connection, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dhcpclient trace
Aktiver eller deaktiver sporing for DHCP-klient og DHCP QEC. Gemmer de 100 seneste sporinger.
netsh nap client show grouppolicy
Viser gruppepolitikkonfigurationen.
netsh branchcache set cachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale cache.
netsh nap client add
Tilf?jer konfigurationen.
netsh advfirewall monitor help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/connection.htm
0.093

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

The desktop icons or symbols in Vista are much too large!

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /