NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » connect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn connect ? Format: connect [interface=] [connmode=]tmp|name [name=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface Navn på grænseflade. connmode Angiver, hvordan forbindelsesparametrene angives. name Navnet på profilens XML-fil eller profilens navn. Kommentarer: Opret forbindelse til netværket til mobilbredbånd ved hjælp af den angivne profil. Det kræves, at enheden er registreret, inden du bruger funktionen. Parameteren interface er obligatorisk. Parameteren skal være et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Parameteren connmode angiver, hvordan forbindelsesparametrene angives. Der kan anmodes om forbindelsen ved hjælp af en XML-profilfil eller ved at angive profilnavnet for den XML-profilfil, der tidligere er gemt i profildatalageret for mobilbredbåndet, ved hjælp af kommandoen "netsh mbn add profile". Hvis det første er tilfældet, skal parameteren connmode have værdien "tmp". I det andet tilfælde skal den indeholde værdien "name". Parameteren name angiver navnet på XML-profilfilen, hvis parameteren connmode er "tmp", og den angiver navnet på profilen, hvis parameteren connmode er "name". Eksempler: connect interface="Mobilbredbåndsforbindelse" connmode=tmp name=d:\profil.xml connect interface="Mobilbredbåndsforbindelse" connmode=name name=Mitprofilnavn

NETSH / MBN / CONNECT

netsh mbn connect - Windows Seven - Kommandoer Opretter forbindelse til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows Seven
netsh, mbn, connect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show mmfilter
Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD.
netsh winsock remove provider
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show netdmastats
Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.
netsh wfp help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opretter forbindelse til et netv?rk til mobilbredb?nd. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/connect.htm
0.14
16050

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

What version of Windows 11 do I have installed?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Reset LG LED TV to factory settings?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Per Befehle Dateien mehrfach umbenennen in den Datei-Explorern!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /

Understand a user profile under Windows 11, 10, 8.1 and MS server!

 /

Windows 11 Schriftarten und Fonts Ordner?

 /

Wo finde ich in Windows 11 die Kontrast Designs für Sehschwäche?

 /