netsh » ipsec » static » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set rule ? Format: rule [ name = ] | [id= ] [ policy = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ filterlist = ] ] [ [ filteraction = ] ] [ [ tunnel = ] (ip | dns) ] [ [ conntype = ] (lan | dialup | all) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Redigerer en regel i en politik. Parametre: Tag Værdi name | id -Reglens navn eller id. policy -Navn på den politik, som reglen tilhører. newname -Nyt navn på reglen. description -Kort beskrivelse af reglen. filterlist -Navn på den filterliste, som skal anvendes. filteraction -Navn på den filterhandling, som skal anvendes. tunnel -Tunnel-IP-adresse eller DNS-navn. conntype -Forbindelsestype kan være 'lan', 'dialup' eller 'all'. activate -Aktiverer reglen i politikken, hvis 'yes' er angivet. kerberos -Kerberos-godkendelse, hvis 'yes' er angivet. psk -Godkendelse vha. en angivet forhåndsdelt nøgle. rootca -Godkendelse via et angivet rodcertifikat, forsøger at tilknytte certifikatet, hvis certmap:Yes er angivet, udelukker navnet på nøglecentret, hvis excludecaname:Yes er angivet. Kommentarer: 1. Indstillinger for certifikat, tilknytning og navn på nøglecenter skal alle være i anførselstegn; Indlejrede anførselstegn skal erstattes med \'. 2. Certifikattilknytning gælder kun for domænemedlemmer. 3. Der kan udstedes flere certifikater ved at anvende parameteren rootca flere gange. 4. Indstillingen for hver enkelt godkendelsesmetode afgøres af dens placering i kommandoen. 5. Hvis der ikke er angivet nogen godkendelsesmetoder, anvendes dynamiske standarder. 6. Alle godkendelsesmetoder overskrives af den angivne liste. 7. Udeladelse af navnet på rodnøglecentret forhindrer, at navnet sendes som en del af certifikatanmodningen. Eksempler: 1. set rule name=Rule policy=Policy activate=yes rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft North, South, East, and West Root Authority\' certmap:yes excludecaname:no" 2. set rule id=3 Policy newname=RuleNew tunnel=192.165.123.156

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / RULE


Quick - Link:
netsh wlan start hostednetwork
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filterlist
Sletter en filterliste.
netsh ipsec dynamic delete qmpolicy
Sletter en hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh interface tcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh trace start
Starter sporing.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndrer en regel / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/rule.htm
0.093
14137
Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android! Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)! Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)! Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? How to change the Windows 8 user password, remove or create? Wie lange dauert die Installation von Windows 8.1 und 8? Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)? How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8? Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)? Sprachgesteuerte Eingabe bei der Google Chrome Suche?(0)