NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set rule ? Szintaxis: rule [ name = ] | [id= ] [ policy = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ filterlist = ] ] [ [ filteraction = ] ] [ [ tunnel = ] (ip | dns) ] [ [ conntype = ] (lan | dialup | all) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Házirendszabály módosítása. Paraméterek: Címke Érték name | id -A szabály neve vagy azonosítója. policy -Annak a házirendnek a neve, amelyhez a szabály tartozik. newname -A szabály új neve. description -A szabály rövid leírása. filterlist -A használandó szurolista neve. filteraction -A használandó szuromuvelet neve. tunnel -Az alagút IP-címe vagy DNS-neve. conntype -A kapcsolat típusa lehet 'lan', 'dialup' vagy 'all'. activate -A 'yes' megadásakor a házirendszabály aktiválása. kerberos -A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása. psk -Adott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása. rootca -Adott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 2. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 3. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 4. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 5. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 6. A megadott lista minden hitelesítési módszert felülír. 7. A legfelsobb szintu hitelesítésszolgáltató nevének kizárása megakadályozza, hogy a név a tanúsítványkérelem részeként el legyen küldve. Példák: 1. set rule name=Szabály policy=Házirend activate=yes rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft Észak, Dél, Kelet és Nyugat fotanúsítvány\' certmap:yes excludecaname:no" 2. set rule id=3 Policy newname=ÚjSzabály tunnel=192.165.123.156

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / RULE

netsh ipsec static set rule - Windows Seven - irányító Szabály módosítása. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan start hostednetwork
Az állandó hálózat indítása.
netsh ipsec static delete filterlist
Szurolista törlése.
netsh wlan export profile
A megadott profilok exportálása XML-fájlokba.
netsh ipsec dynamic delete qmpolicy
Gyorsmódú házirend törlése a biztonsági házirendek adatbázisából.
netsh winhttp reset tracing
A WinHTTP nyomkövetési paraméterek alaphelyzetbe állítása.
netsh interface tcp dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Szabály módosítása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/rule.htm
0.233
15381

Where do I find and start the PowerShell in Windows 11 and 10?

 /

Desktop themes Windows 11, 10, 8.1, ... and free!

 /

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

 /

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

For Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

 /