NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set batch - Angiver batch-opdateringstilstanden. set defaultrule - Redigerer standardsvarreglen for en politik. set filteraction - Ændrer en filterhandling set filterlist - Ændrer en filterliste set policy - Ændrer en politik set rule - Ændrer en regel set store - Angiver det aktuelle politiklager

NETSH / IPSEC / STATIC / SET

netsh ipsec static set - Windows Seven - Kommandoer Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show boottimepolicy
Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
netsh trace correlate
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.
netsh interface ipv6 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set.htm
0.077

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Zu einem bestimmten Punkt im Explorer-Verlauf / History springen!

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /