netsh ipsec static set - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set batch - Angiver batch-opdateringstilstanden. set defaultrule - Redigerer standardsvarreglen for en politik. set filteraction - Ændrer en filterhandling set filterlist - Ændrer en filterliste set policy - Ændrer en politik set rule - Ændrer en regel set store - Angiver det aktuelle politiklager

NETSH / IPSEC / STATIC / SET

netsh ipsec static set - Windows Seven - Kommandoer Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show boottimepolicy
Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
netsh trace correlate
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.
netsh interface ipv6 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Redigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set.htm
0.218
17805

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /