netsh » ipsec » static » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set batch - Angiver batch-opdateringstilstanden. set defaultrule - Redigerer standardsvarreglen for en politik. set filteraction - Ændrer en filterhandling set filterlist - Ændrer en filterliste set policy - Ændrer en politik set rule - Ændrer en regel set store - Angiver det aktuelle politiklager

NETSH / IPSEC / STATIC / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQRedigerer eksisterende politikker og relaterede oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set.htm
0.077
17805

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

Always start the Quad Explorer for Windows maximized!

Offline-Installationsprogramm für Chromium Edge downloaden!

Don't Sleep Auto-Start Windows 11, 10, 8.1, 7 ...?

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?(0)