NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » store

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set store ? Format: store [location = ] (local | domain) [ [ domain = ] ] Angiver den aktuelle placering af IPSec-politiklageret. Parametre: Tag Værdi location Placering af IPSec-politiklageret. domain Domænenavn (gælder kun for domæneplaceringer). Kommentarer: 1. Det faste lager indeholder IPSec-politikker, der kan tildeles for at sikre denne computer. Hvis der findes en domænepolitik, anvendes den i stedet for den lokale politik. 2. Domænelageret indeholder IPSec-politikker, som kan tildeles for at sikre grupper af computere i et domæne. 3. Brug kommandoen 'set machine' til at konfigurere en fjerncomputer. 4. Standardlageret er Local. Ændringer i lagerindstillingerne gælder kun, så længe, den aktuelle Netsh-session kører. Hvis du vil køre flere kommandoer i samme lager fra en batchfil, skal du bruge 'Netsh Exec' ved eksekvering af batchfilen. 5. Fast lager og fast politik understøttes ikke. Eksempler: 1. set store location= local - bruger det lokale lager på den aktuelle computer. 2. set store location=domain domain=example.microsoft. com - bruger domænepolitiklageret til example.microsoft.com.

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / STORE

netsh ipsec static set store - Windows Seven - Kommandoer Angiver det aktuelle politiklager / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, store, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show mmfilter
Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD.
netsh winsock remove provider
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show netdmastats
Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver det aktuelle politiklager / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/store.htm
0.155
16270

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows 10/11?

 /

Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11!

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Die beliebtesten Windows 10 / 11  Tastatur, -Kürzel, Befehle, Kombinationen!

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Change image size quickly and without loss of quality!

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

 /

Andere Fenster im To-Tray Bereich über Rechtsklick auf das Schließen-Button!

 /

Can I really give the comparison tool to everyone to compare pictures?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /