netsh » ipsec » static » set » store

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set store ? Format: store [location = ] (local | domain) [ [ domain = ] ] Angiver den aktuelle placering af IPSec-politiklageret. Parametre: Tag Værdi location Placering af IPSec-politiklageret. domain Domænenavn (gælder kun for domæneplaceringer). Kommentarer: 1. Det faste lager indeholder IPSec-politikker, der kan tildeles for at sikre denne computer. Hvis der findes en domænepolitik, anvendes den i stedet for den lokale politik. 2. Domænelageret indeholder IPSec-politikker, som kan tildeles for at sikre grupper af computere i et domæne. 3. Brug kommandoen 'set machine' til at konfigurere en fjerncomputer. 4. Standardlageret er Local. Ændringer i lagerindstillingerne gælder kun, så længe, den aktuelle Netsh-session kører. Hvis du vil køre flere kommandoer i samme lager fra en batchfil, skal du bruge 'Netsh Exec' ved eksekvering af batchfilen. 5. Fast lager og fast politik understøttes ikke. Eksempler: 1. set store location= local - bruger det lokale lager på den aktuelle computer. 2. set store location=domain domain=example.microsoft. com - bruger domænepolitiklageret til example.microsoft.com.

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / STORE


Quick - Link:
netsh advfirewall consec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh winsock remove provider
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver det aktuelle politiklager / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/store.htm
0.046
16270

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 / 11 (Reset, Filemanager)!

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

What is phishing?

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?(0)