netsh » ipsec » static » set » store

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set store ? Kullanim: store [location = ] (local | domain) [ [ domain = ] ] Geçerli IPsec ilke deposu konumunu ayarlar. Parametreler: Etiket Deger location IPsec ilke deposunun konumu. domain Etki alani adi (yalnizca etki alani konumu için geçerlidir). Açiklamalar: 1. Yerel depo, bu bilgisayari güvenceye almak için atanabilecek IPsec ilkelerini içerir. Etki alani ilkesi bulunuyorsa, yerel ilke yerine etki alani ilkesi uygulanir. 2. Etki alani deposu, etki alanindaki bilgisayar gruplarini güvenceye almak için uygulanabilecek IPsec ilkelerini içerir. 3. Bir uzak bilgisayari yapilandirmak için 'set machine' komutunu kullanin. 4. Varsayilan depo Yerel'dir. Depo ayari degisiklikleri ancak Netsh oturumu boyunca sürer. Bir toplu is dosyasindan birden çok komut çalistirmaniz gerekiyorsa, toplu is dosyanizi çalistirirken 'Netsh Exec' kullanin. 5. Kalici depo ve kalici ilke desteklenmez. Örnekler: 1. set store location=local - Geçerli bilgisayarin yerel deposunu kullanir . 2. set store location=domain domain=example.microsoft.com - example.microsoft.com için etki alani ilke deposunu kullanir .

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / STORE


Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode add
Yeni bir ana mod kurali ekler.
netsh lan set allowexplicitcreds
Ag kimlik dogrulamasi için kullanicinin
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
SPD'de hizli bir mod ilkesini degistirir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQGeçerli kural deposunu ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/store.htm
0.061
16263
Dark theme / darker mode in the file time stamp tool? What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows? How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps? Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why? What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? My Computer and This PC, where is the difference? Use timestamps from a specific windows file or folder! Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11? Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11? Open control panel in Windows 11?(0)