netsh » ipsec » static » set » store

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set store ? Szintaxis: store [location = ] (local | domain) [ [ domain = ] ] Az aktuális IPsec-házirendtároló helyének beállítása. Paraméterek: Címke Érték location Az IPSec-házirendtároló helye. domain Tartománynév (csak a tartomány helyére vonatkozik). Megjegyzések: 1. A helyi tároló azokat az IPSec-házirendeket tárolja, melyeket a számítógép biztonságossá tételére lehet kijelölni. Ha van tartományházirend, a helyi házirend helyett az lesz alkalmazva. 2. A tartományi tároló azokat az IPSec-házirendeket tárolja, melyeket a tartományban lévo számítógépcsoportok biztonságossá tételére lehet kijelölni. 3. Távoli számítógép konfigurálásához használja a 'set machine' parancsot. 4. Az alapértelmezett tároló a Local. A tároló beállításainak módosításai csak az aktuális Netsh-munkamenet idejére maradnak meg. Ha ugyanabban a tárolóban több parancsot kell futtatnia egy parancsfájlból, a parancsfájl végrehajtásához használja a 'Netsh Exec' parancsot. 5. Az állandó tároló és az állandó házirend nem támogatott. Példák: 1. set store location=local - az aktuális számítógép helyi tárolójának használata. 2. set store location=domain domain=valaki.microsoft.com - a valaki.microsoft.com tartományházirend-tárolójának használata.

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / STORE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAz aktuális házirendtároló beállítása. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/store.htm
0.046
17862

Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!

Synchronize the clock on your Windows 11, 10, ... etc. with a www time server!

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10 / 11?

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

Ordner vs. Ordner und alle vergleichen, Unterschied (einschließen, ausschließen )?

Why is the directory printout tool faster when searching for files than MS Explorer?(0)