NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IPV6

netsh ras ipv6 - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ipv6'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6.htm

0.093

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Bei Windows 7 fehlt der Status der Aktivierung. Kann man den anzeigen?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Wie kann man bei Windows-8 / 8.1 Programme deinstallieren?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) !

 /