netsh ras ipv6 set - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.202
14426

MAC-Adresse eines Computers herauskriegen, Befehlszeile?

 /

Canon für ältere Drucker / Scanner Problem unter Windows 10 keine Treiber!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Where can I customize the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

 /

Q-Dir Explorer Neuinstallation, Standardeinstellungen,  Autoupdate!

 /

Program files x86 and Windows 10!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /