NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.078

Temporäre Scans kann ich nicht löschen, warum?

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

What is Drop and Drag?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Die Windows 8/8.1 und 10 cmd.exe, bzw. die Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /