NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.296
14426

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Kann ich den Zigarettenschachtel-Spruch twittern auf twitter.com?

 /

Wie kann ich Auto-Play bei DVD, CD, USB deaktivieren in Windows-7?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

Was ist GDI Plus?

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /