NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.155
14426

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Aero Desktop Clock Analog Transparent for all MS Windows OS and Server!

 /

Placeholders, wildcards, comparison of characters, search and find (file exchange)?

 /

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /

What is adjustment?

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

The Windows 11, 10, ... color palette test page printing for all the best printers!

 /