NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.296
14426

Wie kann ich mit der Windows 7 ISO Datei von Vista upgraden?

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Hintergrund Farbe und Auswahl im Explorer und Baumstruktur Win 10, 8.1, ...!

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Der Unterschied zwischen Favoriten und Quick-Links?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen auf Windows 8.1 und 10 (VHD)?

 /

Regen Tropfen auf dem Windows 10!

 /