NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set » prefix

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ? set prefix [ prefix= ] Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til at annoncere til klienterne. - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'

NETSH / RAS / IPV6 / SET / PREFIX

netsh ras ipv6 set prefix - Windows Seven - Kommandoer Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, prefix, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set/prefix.htm
0.327
16124

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Farbfilter Einstellungen unter Windows 10 finden!

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Forget the Font Name!

 /

Directory print!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /