NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set » prefix

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ? set prefix [ prefix= ] Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til at annoncere til klienterne. - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'

NETSH / RAS / IPV6 / SET / PREFIX

netsh ras ipv6 set prefix - Windows Seven - Kommandoer Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, prefix, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set/prefix.htm
0.156
16124

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Download free text editing program!

 /

NewFileTime Video!

 /

What is a url?

 /

How can I reduce the size of the images from Windows 11, 10, ... Explorer?

 /

What is rich text?

 /

Kann ich auch Nadeldrucker unter neuem MS Windows verwenden?

 /

Was sind Windows Services?

 /

Kann ich in Windows-XP einen Kommentar zu den Dateien hinzufügen?

 /

Windows 11: Machen Sie die Mausbedienung einfacher!

 /