NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set » prefix

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ? set prefix [ prefix= ] Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til at annoncere til klienterne. - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'

NETSH / RAS / IPV6 / SET / PREFIX

netsh ras ipv6 set prefix - Windows Seven - Kommandoer Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, prefix, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set/prefix.htm
0.14
16124

Wozu sind die Klon-Kriege der Internet Web Seiten im Internet gut?

 /

Can I start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Spiel zurückgeben bei Steam, so geht's 2021!

 /

Ein weiteres neues Email Konto in MS Outlook hinzufügen!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Ich habe das Windows 10 zugemüllt, Fehlerbehebung, Reparatur?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Change or Set a new password under Windows 10!

 /