NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set » prefix

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ? set prefix [ prefix= ] Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til at annoncere til klienterne. - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'

NETSH / RAS / IPV6 / SET / PREFIX

netsh ras ipv6 set prefix - Windows Seven - Kommandoer Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, prefix, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set/prefix.htm
0.061

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Handy Guthaben abfragen?

 /

Kann ich in Windows-XP einen Kommentar zu den Dateien hinzufügen?

 /

Benutzereingriff erforderlich am Drucker Office 365?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /