netsh nap client add server - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » add » server

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client add server ? add server [ group = ] group [ url = ] url [ [ processingorder = ] processingorder ] Føjer URL-adressen til en servergruppe, der er tillid til. group - Angiver navnet på servergruppen, der er tillid til. (Påkrævet) url - Angiver URL-adressen. (Påkrævet) Servere, der føjes til denne gruppe, skal bruge https:// prefix, hvis det er påkrævet af servergruppen, der er tillid til. processingorder - Angiver behandlingsrækkefølgen for URL-adressen. Hvis du ikke angiver behandlingsrækkefølgen, tilføjes URL-adressen sidst på listen. (Valgfrit) Eksempel: add server group = "group1" url = "url1" processingorder = "1"

NETSH / NAP / CLIENT / ADD / SERVER

netsh nap client add server - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til. / Windows Seven
netsh, nap, client, add, server, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show mmfilter
Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD.
netsh winsock remove provider
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show netdmastats
Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.
netsh wfp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/add/server.htm
0.187
17565

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Der Windows 7 Datenträger läßt sich nicht verkleinern, warum?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /