NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.281
14777

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /

What are mouse tracks?

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10!

 /

Neue Lösung Windows 10 Konten hinzufügen und löschen!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Win 10, 8.1, 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows OS?

 /

What is GDI Plus?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Netzwerklast basierendes Verhalten im Bezug auf Schlafmodus!

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /