NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm
0.186
14777

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

What is a tablet?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

What should you watch out for with food in relation to allergy sufferers?

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

Mehrere Ordner hinzufügen zum Vergleichen der Fotos unter Windows!

 /

Windows 10/11 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Can I create an Internet shortcut in the Windows 11 start menu?

 /

What is a quantum theory!

 /