NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer konfigurationen. delete - Sletter konfigurationen. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Eksporterer konfigurationsindstillinger. help - Viser en liste over kommandoer. import - Importerer konfigurationsindstillinger. rename - Omdøber konfigurationen. reset - Nulstiller konfigurationen. set - Angiver konfiguration. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / NAP / CLIENT

netsh nap client - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten. / Windows Seven
netsh, nap, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh trace diagnose
Start en diagnosticeringssession.
netsh interface isatap
?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client.htm

0.046

Verbindungslinien zwischen den aufgeklappten Verzeichnissen!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Hide Windows 8 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /