NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm
0.14
16244

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can the virus 3D game Corona KO also be used in the office?

 /

Q-Dir der Quad-Explorer für Microsofts Windows 11, 10, ... Desktop und Server!  

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

See all system components under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

What is a network administrator?

 /

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

 /

How to find on Windows 10/11 a downloaded program or APP?

 /

USB data rate for USB 3.2, 3.1, 3, 2, 1?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Admin!

 /