NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm
0.031

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /