NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm

0.062

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Win Vista x64

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /