netsh nap client export - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » nap » client » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh nap client export ? export [ filename = ] file name Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations- indstillinger for NAP-klienten. filename - Angiver stien til filen (obligatorisk). Eksempel: export filename = "c:\config.xml"

NETSH / NAP / CLIENT / EXPORT

netsh nap client export - Windows Seven - Kommandoer Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows Seven
netsh, nap, client, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks
Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
netsh ipsec static add rule
Opretter en regel for den angivne politik.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksporterer konfigurationsindstillinger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/nap/client/export.htm
0.124
16244

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Under Windows 10, enable and disable the device search, but how to?

 /

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /