netsh » wlan » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan delete profile ? Format: delete profile [name=] [[interface=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den profil, der skal slettes. interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Fjern en trådløs netværksprofil fra en grænseflade eller alle grænseflader. Parameteren name er påkrævet. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Parameteren interface er valgfri. Hvis den angives, bliver profilen kun slettet fra den angivne grænseflade. Hvis den udelades, bliver profilen slettet fra alle grænseflader, der har en sådan profil. Profilnavn kan have jokertegn, og flere profiler med samme navn vil blive fjernet. Eksempler: delete profile name="Profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse" delete profile name="Profil 1" i=*

NETSH / WLAN / DELETE / PROFILE


Quick - Link:
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface tcp set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSlet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/delete/profile.htm
0.061
17263

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

Your Android device does not support data connection error message!

What is a TAN?

What does MFT mean?

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?(0)