NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan delete profile ? Format: delete profile [name=] [[interface=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den profil, der skal slettes. interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Fjern en trådløs netværksprofil fra en grænseflade eller alle grænseflader. Parameteren name er påkrævet. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Parameteren interface er valgfri. Hvis den angives, bliver profilen kun slettet fra den angivne grænseflade. Hvis den udelades, bliver profilen slettet fra alle grænseflader, der har en sådan profil. Profilnavn kan have jokertegn, og flere profiler med samme navn vil blive fjernet. Eksempler: delete profile name="Profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse" delete profile name="Profil 1" i=*

NETSH / WLAN / DELETE / PROFILE

netsh wlan delete profile - Windows Seven - Kommandoer Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, wlan, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh winhttp set tracing
Konfigurerer WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set
Angiver konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/delete/profile.htm
0.187
17263

Ausblenden beim Ausführen von Befehlen in Run-Command unter Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Mit Powershell und CMD Dateien verschieben, mit Beispielen?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 11 / 10!

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

What are proprietary file formats?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Where is the Note-Pad in Windows 10 or 11, can I open the Pad?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /