NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm
0.062

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Was ist eine virtuelle Festplatte?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Was ist Phishing?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Wie kann man in Windows 8 und 8.1 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /