NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm
0.124

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7, 8.1 u 10?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Wie kann ich in Win7 die Einstellungen für das Mausrad / Trackball vornehmen, um das Scrollrad besser zu nutzen?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /