NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm

0.062

Was für Systemanforderungen hat Windows-8 / 8.1 und wie groß ist Windows 8?

 /

Deinstallieren von The-Aero-Clock, entfernen, aber wie?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

How to disable all Colors Highlighting of files and folders?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /