NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm
0.171
18451

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Maximum font size in full screen mode for the clock on MS Windows! 

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

For Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

What is a loose leaf binder?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

Difference between laser and ink printers?

 /