NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm
0.077

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /

Explorer view column settings are not saved, Why no?

 /

Tastenkürzel zum Einfügen einer Unterschrift in WordPad!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Windows 10 Schlafeinstellungen / Standby ändern, anpassen, aber wie?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /