NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec delete rule ? Format: delete rule name= [type=dynamic|static] [profile=public|private|domain|any[,...] (standard=any)] [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [port1=0-65535|[,...]|any (standard=any)] [port2=0-65535|[,...]|any (standard=any)] [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any] Kommentarer: - Sletter en regel efter navn og eventuelt efter profiler, slutpunkter, porte, protokol og type. - Hvis der findes flere resultater, slettes alle ens regler. Eksempler: Slet en regel med navnet "regel1" fra alle profiler: netsh advfirewall consec delete rule name="regel1" Slet alle dynamiske regler fra alle profiler: netsh advfirewall consec delete rule name=all type=dynamic

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / DELETE / RULE

netsh advfirewall consec delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p collab contact delete
Slet en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.
netsh bridge set adapter
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/delete/rule.htm
0.187
20349

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

Festlegen der Standardschriftart für den Desktop Kurznotiz!

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

What is a tablet?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Windows Live Writer auf Windows 10 verwenden!

 /

Automatically expand directory in Windows 10 tree view (open)!

 /