NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm
0.234
17315

Habe ich Home oder Pro Version von Windows 11?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

The digital desktop clock on my Windows 11 is too small!

 /

What is the difference between WLAN and WiFi?

 /

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

If I don't restart my computer, does the QTP process stop after a few days?

 /

System Updatezeit bei Windows 11 wird angezeigt!

 /