NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm

0.108

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

Zurücksetzen der Internet Explorer-Einstellungen in Windows 10, aber wie?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /