NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm
0.265
17315

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Die Energieoptionen unter Windows 10 öffnen!

 /

Verhindern, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt, der Bildschirm jedoch nicht!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /