netsh advfirewall consec - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm
0.202
17315

Automatically expand directory in Windows 10 tree view (open)!

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, can I find?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Die Versionsnummer vom Betriebssystem Win-7 will ich am Desktop nicht sehen (ausblenden)!

 /

Was ist Begleitetes Fahren?

 /