NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm

0.061

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /