NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for forbindelsessikkerhed. delete - Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC

netsh advfirewall consec - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall consec'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec.htm
0.046

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Verwalten von Layout-Profilen (Windows-Desktops)!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /