NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.14
18413

What is Windows 2011?

 /

Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer!

 /

Größenangaben in Giga, Mega, Kilo und Bytes Ordner und Dateien!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

FritzBox korrekt neu starten, aber wie, mit Beispiel bitte?

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

Difference between picture and photo (photo)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Log off with the keyboard shortcut Ctrl + Alt + Delete on Windows 11, ...!

 /

Is that the File Manager for Windows 10 or 11?

 /