NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.14
18413

What is the Windows serial number (10, 8.1, ...)?

 /

In der Explorer-Ansicht, FTP mit Passwort geschützten Ordnern funktioniert nicht?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Keine Dateifreigabe ausgewählt, was kann ich tun?

 /

Quick-Text-Paste Sample hotkeys for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows Schriftarten vergleichen visuell!

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Windows-Programme immer maximiert öffnen, wenn möglich mit Beispiel?

 /

What is an algorithm?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Can I customize user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /