netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.093
18413

Difference zip directory and directory!

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects folders and files contained!

What is the difference between RAID and AHCI?

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!(0)