NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.124

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Download Visual Studio 2013!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

Wie kann man in Windows 8 und 8.1 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /