netsh bridge set adapter - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.187
18413

What is a boot disk?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Download Office Professional 2010 Trial/Testversionen 60-Tage!

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Bei Windows 7 zwischen den Benutzerkonten wechseln?

 /

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /