NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.233
18413

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Windows Store reinstall on Windows 10, (defective, deleted)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

(How-To) wie nutze ich das Auto-Power-Options-OK unter Windows!

 /

The free Text Editor for Windows 10!

 /