NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Kommentarer: Ændrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort. / Windows Seven
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
netsh wlan show tracing
Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.046

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /