NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows Seven
netsh, bridge, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec dynamic delete
Sletter politik, filter og handlinger fra SPD.
netsh winhttp import proxy
Importerer proxyindstillingen fra Internet Explorer.
netsh interface tcp delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge.htm

0.031

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

Bei Windows 10 verhindern, dass der Laptop in den Ruhezustand geht beim Schließen? 

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Windows protected your PC!?

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /