NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete chimneyapplication - Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen. delete chimneyport - Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE

netsh interface tcp delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ipv6 isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 set neighbors
Angiver en naboadresse.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete.htm

0.093

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Ich habe eine Sehbehinderung. Kann ich die Schriftgröße verändern?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /