NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete » chimneyapplication

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyapplication ? Format: delete chimneyapplication [application=]ApplicationName Parametre: Kode Værdi application - Navn på programmet. Bemærkninger: Sletter programmet fra en TCP Chimney-aflastningsvalgtabel. Eksempel: delete chimneyapplication c:\path\database.exe delete chimneyapplication application=c:\path\database.exe

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE / CHIMNEYAPPLICATION

netsh interface tcp delete chimneyapplication - Windows Seven - Kommandoer Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, chimneyapplication, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete/chimneyapplication.htm

0.062

How to find the BIT on my PC?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Kann keine EuroJackpot Zufalls-Zahlen generieren lassen!?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

JAR-Dateien in Windows öffnen, aber wie?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /