NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete » chimneyapplication

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyapplication ? Format: delete chimneyapplication [application=]ApplicationName Parametre: Kode Værdi application - Navn på programmet. Bemærkninger: Sletter programmet fra en TCP Chimney-aflastningsvalgtabel. Eksempel: delete chimneyapplication c:\path\database.exe delete chimneyapplication application=c:\path\database.exe

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE / CHIMNEYAPPLICATION

netsh interface tcp delete chimneyapplication - Windows Seven - Kommandoer Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, chimneyapplication, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete/chimneyapplication.htm
0.062

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Download Microsoft Internet Explorer 9!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Stars as traces / trails On the desktop!

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /