NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete » chimneyapplication

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyapplication ? Format: delete chimneyapplication [application=]ApplicationName Parametre: Kode Værdi application - Navn på programmet. Bemærkninger: Sletter programmet fra en TCP Chimney-aflastningsvalgtabel. Eksempel: delete chimneyapplication c:\path\database.exe delete chimneyapplication application=c:\path\database.exe

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE / CHIMNEYAPPLICATION

netsh interface tcp delete chimneyapplication - Windows Seven - Kommandoer Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, chimneyapplication, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete/chimneyapplication.htm

0.062

Disable grouping in Windows 8.1, 8, 10 taskbar (turn off)?

 /

Installations DVD aus der ISO-Datei erstellen für Windows-8 / 10 oder 8.1!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /