NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh branchcache smb set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh nap client reset configuration
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set privateprofile
Angiver egenskaber i den private profil.
netsh mbn show pinlist
Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.046

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

Kurzwahltaste und Tastenkombination Unterschied?

 /