NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh branchcache smb set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh nap client reset configuration
Nulstiller konfigurationen.
netsh advfirewall set privateprofile
Angiver egenskaber i den private profil.
netsh mbn show pinlist
Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.078

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Ist die Desktop-Uhr auch eine, die für Windows 7, bzw. Windows 10 8.1 geeignet ist?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /