NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » pinlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show pinlist ? Format: show pinlist [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser pinlisteoplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show pinlist interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PINLIST

netsh mbn show pinlist - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, pinlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/pinlist.htm

0.078

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /