NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » pinlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show pinlist ? Format: show pinlist [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser pinlisteoplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show pinlist interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PINLIST

netsh mbn show pinlist - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om listen over pinkoder for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, pinlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p
?ndringer til 'netsh p2p'-konteksten.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/pinlist.htm

0.062

How to disable hibernate in windows 7?

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /