NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.14
14424

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /

Deactivate / activate widgets on Windows 11!

 /

Desktop themes Windows 11, 10, 8.1, ... and free!

 /

Windows 10 / 11 verzögerter Programmstart und hohe CPU Last, was tun?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10/11 verwenden?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

What is free space?

 /

What is lossless compression?

 /

Turn off explorer auto expand in windows 8.1 / 10, can I ?

 /

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /