NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.108

Formatting or Quick Formatting?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Was ist Native Auflösung?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /