NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.202
14424

Can I run Windows x64 on an x86 or x32 computer?

 /

Die Datenträger Prüfung auf Windows 10/11 starten!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Die Stoppuhr und der Countdown-Timer für Windows 11, 10, ... alle MS OS!

 /

Download Visual Studio 2019 to create APPs!

 /

Den Befehl Shutdown unter MS Windows verstehen!

 /

Windows desktop clock programs!

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Redirect CMD command output to a file, with an example?

 /

How can I remove files and directorys from the file time list?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /