NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver. set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache exportkey
Eksporterer indholdsoplysningsn?glen.
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.234
14424

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Wie kann ich bei Windows 8.1 u. 10 erkennen, ob ich Windows x32/x86, oder x64 Edition habe?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Aero?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Ändern Sie Ihr Kennwort- deaktivieren unter Windows (alle OS)?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /