NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm

0.061

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Bei Windows 10 verhindern, dass der Laptop in den Ruhezustand geht beim Schließen? 

 /

Warum schließt Windows-10 meine Programme beim Programmstart (DEP)?

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /