netsh ras aaaa set acctserver - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nsefladeWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.155
17484

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Nach Download Fehlermeldung: Keine gültige Win32-Anwendung, warum!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Windows

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /