NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.233
17484

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Probleme mit Windows 10, 8.1, ... bei Farbeinsatz wird die Sortierspalte in weiß hervorgehoben?

 /

Externe Festplatte oder USB Stick formatieren über die Eingabeaufforderung!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Activate debugging mode on Windows 10, but how?

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared!

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

In Windows 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /