NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows Seven - Kommandoer Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.108

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Win 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows-7 Betriebssystem?

 /

USA football mouse trails!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Am Handy in der Statusleiste erscheinen nicht die Akku Prozente, warum?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /