netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.093
19134

How can I customize or add new language in Windows 11?

Hilfe das AutoPlay unter Windows 11 fehlt, warum?

Can I use the Analog Desktop Clock on Microsoft's Windows 11 OS?

QTP als eine Art Translator, der deutsche Texte im Menü als Englische einfügt?

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

Windows files can't change the last access time hour and minutes?(0)