NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG

netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, securityeventlog, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.203
28451

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Was ist die Seriennummer von Windows?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

What is / are printer interfaces?

 /