NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG

netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, securityeventlog, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.061

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Finde die gleichen Bilder gedreht und negativ plus umgedreht!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Ohne Unterordner in der Datei Explorer Suche suchen!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

What is a search history?

 /