NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG

netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, securityeventlog, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.14
28451

What is USB (interface)?

 /

The Stop Watch and Countdown Timer for Windows 11, 10, ... all MS OS!

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Using the File Explorer address bar in Windows 11 and 10!

 /

USB drives not recognized under Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, why?

 /

Find programs and functions under Windows 11!

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

Activate Windows Defender Application Guard!

 /

Excel day time treat text and add days to it, but how?

 /