netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG


Quick - Link:
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh ipsec dynamic delete sa

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.218
28451

Quad Explorer with single window mode plus preview!

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

Easy Reset Windows 11!

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

Use the search in the Windows 11 settings!

Protect the images with watermarks to reduce copying!(0)