netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG

netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, securityeventlog, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.124
28451

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Gibt es Probleme beim Installieren/Abspielen der Audio und Video Codecs in Windows 7?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

What is a SD memory card?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /