NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » set » securityeventlog

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ? set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog. state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser. DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle netværksforbindelser.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SET / SECURITYEVENTLOG

netsh ras diagnostics set securityeventlog - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, set, securityeventlog, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set allowexplicitcreds
Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
netsh wlan stop hostednetwork
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/set/securityeventlog.htm
0.046

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Windows-10 Lautstärkemixer Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /