NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametre: Navn Værdi allow - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger. Kommentarer: Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse. Parameteren allow skal angives. Eksempler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Kommandoer Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm
0.062

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Eine Startdiskette für Windows Server 2008 / 2012/ 2016 erstellen?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Füge meinen Text hinzu und was in der Zwischenablage ist, Beispiel!

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /