NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametre: Navn Værdi allow - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger. Kommentarer: Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse. Parameteren allow skal angives. Eksempler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Kommandoer Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm
0.046

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Was ist ein Seitenkontent, brauch ich sowas?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /