NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametre: Navn Værdi allow - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger. Kommentarer: Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse. Parameteren allow skal angives. Eksempler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Kommandoer Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm

0.062

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Windows-7 Autoupdate hängt, kein Upgrade möglich, hilfe?

 /

Portabler Einsatz von Pointer Stick + Windows 10 Probleme!

 /

Verknüpfung für den Geräte-Manager auf dem Windows-10 Desktop, aber wie?

 /