NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametre: Navn Værdi allow - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger. Kommentarer: Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse. Parameteren allow skal angives. Eksempler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Kommandoer Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm
0.14

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Leave the directory size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Autostart-Ordner in Windows 10 finden und verwenden, (wo ist der)?

 /

Forget the Font Name!

 /