NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » allowexplicitcreds

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ? Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no Parametre: Navn Værdi allow - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger. Kommentarer: Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse. Parameteren allow skal angives. Eksempler: set allowexplicitcreds allow=yes

NETSH / LAN / SET / ALLOWEXPLICITCREDS

netsh lan set allowexplicitcreds - Windows Seven - Kommandoer Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte / Windows Seven
netsh, lan, set, allowexplicitcreds, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/allowexplicitcreds.htm

0.093

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Folder, Directory?

 /

Übersetzen, oder ändern Sie die Sprache, aber wie?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /