NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en rute. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.343
15409

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

Was für Systemanforderungen hat Windows 8.1 und wie groß ist Windows 8?

 /

Enable and disable drive compression on Windows 10!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Sollte man schon Windows 7 kaufen, oder auf Windows 8/10 warten?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Kann ich Drive Ejection Tool für Windows kostenlos für alle Benutzer freigeben?

 /