NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.109

Bei Win7 ist der Textcursor als schmaler Strich in der Textverarbeitung, wie z.B. WordPad, kann ich das ändern?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /