NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en rute. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.265
15409

Can I adjust the power plan under Windows 11?

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

How can i manage, bacup or delete the favorites for all Explorer Views in Q-Dir?

 /

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /

Battery saving settings for Windows 11 as a desktop shortcut!

 /

Difference between a netbook and a notebook?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Hat mein Windows 10 eine Bluetooth-Unterstützung?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10/11, (enable turn off)!

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /