NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.046

What is Spass, or Spass haben?

 /

Die Windows Tastenkombination um den Taskmanager schnell und direkt zu starten!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /