NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.14

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Wie erstelle ich eine Windows 7 Passwort (Kennwort) Reset Diskette, oder CD?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Wie kann ich in Windows 7 in den übergeordneten Ordner wechseln?

 /