NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » profileorder

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileorder ? Format: set profileorder [name=] [interface=] [priority=] Parametre: Tag Værdi name - Navn på den brugerprofil, hvis prioritet skal ændres. interface - Navn på den grænseflade, som denne profil er konfigureret til. priority - Brugerprofilens nye prioritet. Kommentarer: Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk på en grænseflade. Alle tre parametre skal angives. Kun rækkefølgen af brugerprofiler kan ændres. Gruppepolitikprofiler er skrivebeskyttede. Gruppepolitikprofiler prioriteres højere end brugerprofiler. Parameteren ""priority"" angiver den nye placering af profilen på listen over foretrukne profiler. Hvis den er 1, flyttes profilen til den første placering på listen. Eksempler: set profileorder name="profile1" interface="Trådløs netværksforbindelse" priority=1

NETSH / WLAN / SET / PROFILEORDER

netsh wlan set profileorder - Windows Seven - Kommandoer Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, set, profileorder, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show dnsservers
Viser DNS-serveradresserne.
netsh ras aaaa set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/profileorder.htm
0.14

Wie kann ich die Spalten für den Verzeichnisausdruck auswählen?

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), can I?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /