NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » profileorder

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileorder ? Kullanim: set profileorder [name=] [interface=] [priority=] Parametreler: Etiket Deger name - Önceligi degistirilecek kullanici profilinin adi. interface - Bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi. priority - Kullanici profilinin yeni önceligi. Açiklamalar: Arabirimdeki kablosuz ag profilinin tercih sirasini ayarlar. Üç parametre de gereklidir. Kullanici profillerinin yalnizca sirasi degistirilebilir. Grup ilkesi profilleri salt okunurdur. Grup ilkesi profilleri her zaman Kullanici profillerinden daha yüksek öncelige sahiptir. Priority parametresi profilin tercih edilen profil listesindeki yeni konumunu belirtir. 1 degerindeyse, profil Kullanici profilleri listesinde birinci siraya tasinir. Örnekler: set profileorder name="profil1" interface="Kablosuz Ag Baglantisi" priority=1

NETSH / WLAN / SET / PROFILEORDER

netsh wlan set profileorder - Windows Seven - Komutları Kablosuz ag profilinin tercih sirasini degistirir. / Windows Seven
netsh, wlan, set, profileorder, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show dnsservers
DNS sunucusu adreslerini görüntüler.
netsh ras aaaa set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv4 add winsservers
Statik bir WINS sunucusu adresi ekler.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Yapilandirilan çekirdek sunucusuna ping yapar. 6 kere ping yapmayi dener.
netsh interface 6to4 set relay
6'dan 4'e aktarma bilgilerini ayarlar.
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kablosuz ag profilinin tercih sirasini degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wlan/set/profileorder.htm
0.155
17954

Was ist Festplatten formatieren?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Get a grip on hanging programs and apps as administrator!

 /

Unterstützt mein Grafikkarte das neue DirectX 12 unter Windows 10?

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10 and 11!

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /

Abmeldung erzwingen aus dem Info-Bereich der Taskleiste!

 /

Auto login Windows 8.1 and Win 10 without password!

 /

Verwalten Sie Wiedergabe- und Aufnahmegeräte unter Windows 11!

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /